Bước 1

chọn poster

Bước 2

Chọn ảnh chân dung đẹp nhất của bạn

Bước 3

Chúc mừng bạn đã tạo xong poster.

Hãy cùng chia sẻ để cổ động tinh thần của bạn bè

người thân có ngày thứ HIGH vui vẻ nhé !

  • anh
  • anh

THÔNG BÁO

Hình không nhận diện được khuôn mặt, vui lòng đổi hình khác <3

THÔNG BÁO

Hình không đúng chuẩn, vui lòng đổi hình khác <3